Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2017

Sir John Vincent Hurt, (22 January 1940 – 25 January 2017)


Κάθε σου ορυκτή ρυτίδα
σκάφτηκε
από χίλιους δυο ανθρώπους
που δεν καταδέχτηκες 
να παίξεις ως απλούς 
επιδέξιους
σκιερούς ρόλους.

Κάθε σου ορυκτή ρυτίδα
σκάφτηκε
ναι, σκάφτηκε
-όχι αστεία-

από τα μέσα.